Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Wnioski o stypendium szkolne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 25.08.2016r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, pokój nr 4 ( tel. 065 5 711 109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

 

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2016r. do 15.09.2016r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2016r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi.

 

Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 514,00zł. netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2016r. (czyli m-c poprzedzający składanie wniosku).

 

Stypendium zostanie wypłacone po otrzymaniu na ten cel dotacji, po uprzednim przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur potwierdzających zakupione artykuły szkolne.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje jednocześnie, że 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę na wypłatę stypendium można przeznaczyć na zasiłek szkolny. Pomoc ta może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.