Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Barwy wolontariatu 2016

Jeżeli jesteś wolontariuszem lub współpracujesz z wolontariuszami, podziel się własnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z innymi społecznikami i mieszkańcami gminy Krobia. Do podjęcia takiej decyzji zachęca wszystkich filantropów, działające od grudnia 2013r., Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia - organizator inicjatywy "Barwy wolontariatu". Zgłoszone przez Państwa inicjatywy wolontarystyczne, które realizowane były na terenie gminy Krobia, zaprezentowane zostaną w dniu 8 grudnia podczas gminnych obchodów Dnia Wolontariusza (pod uwagę brane będą inicjatywy, realizowane od grudnia 2015r.).Propozycje wraz z ich opisem  i jeśli to możliwe materiałem fotograficznym, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016r. Regulamin-PDF