Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy Społecznej.

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

1) zadanie I - „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Krobia”,

2) zadanie II - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Krobia”;

Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Spółdzielnię Socjalną „Arka” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24.

Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi

Zarządzenie Burmistrza Krobi