Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi poszukuje chętnej osoby na odbycie stażu.

Staż organizowany jest dla osób bezrobotnych w ramach limitu i kryteriów ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.  Odbycie stażu jest szansą rozwoju oraz bliższego poznania zasad funkcjonowania naszego Ośrodka.

Od dzisiaj rozpoczynamy  przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do odbycia stażu w Ośrodku. Osoby chętne prosimy o dostarczanie podań oraz życiorysu drogą pocztową z dopiskiem

na kopercie: „Staż w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi ”.
na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi
ul. Powstańców Wlkp. 126
63-840 Krobia
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w budynku Ośrodka do dnia
21 kwietnia  2017 r.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych .
Szczegółowe warunki odbycia stażu znajdą Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy
w Gostyniu.