Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Rozpoczęto cykl warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy ze Stowarzyszeniem DZIECKO rozpoczęło w Gminie Krobia cykl warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodziców. Pierwsze zajęcia dla rodziców i dzieci odbyły się 3.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Krobi.

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerów dla grupy rodziców oraz przez 2 animatorów zajęć dla dzieci. Ważne jest, że rodzice biorący udział w warsztatach mogą przekazać pod opiekę swoje dzieci wykwalifikowanym opiekunom. Dzieci mają zajęcia rekreacyjne oraz edukacyjno-społeczne. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia  z zakresu ról w rodzinie, kar i nagród w wychowaniu dzieci, rozpoznawania potrzeb członków rodziny, komunikacji, umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, planowania i organizacji życia w domu z włączeniem w te zadania dzieci itp.