Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Nabór na stanowisko referenta - w Sekcji Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi  poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Sekcji Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 20 kwietnia 2018 roku osobiście pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko referenta ”.

 

Więcej w BIP