Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację .

 

INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  KROBI

 

–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)                od dnia  25 maja 2018 roku

administrator danych:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi z  siedzibą  w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126 , 63-840 Krobia reprezentowany przez Kierownika zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia  informuje:

 

• Administratorem danych osobowych  jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Krobi   reprezentowany przez Kierownika, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia 

 

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska pod numerem telefonu; każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

-telefonicznie 783479791

- listownie na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia

- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych.

 

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz  organy administracji publicznej właściwe do współpracy

 

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych

 

• Każdemu podmiotowi (klientowi ), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do  danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania  danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia  danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych .

 

 

• Każdy podmiot ( klient ), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.

 

• Każdy podmiot ( klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

• Podanie danych osobowych jest warunkiem  zawarcia umowy z ośrodkiem oraz prowadzenia postępowań.

 

•Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych  przez ośrodek.