Punkt konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Psycholog

Wtorek 17:00 – 20:00

Radca prawny

Czwartek 15:00 – 17.00

Terapeuta uzależnień

Czwartek 16:30 – 20:30

 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126 (M-GOPS), 63-840 Krobia

Radca prawny

Środa 15.00 – 19.00

Szukaj

Druki

Home

Partnerzy spotkali się po raz kolejny 

Rozwój ekonomii społecznej jest jednym z priorytetów wpisanych w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Ekonomia społeczna stwarza możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizowania społeczności lokalnych. Gmina Krobia gościła w dniu 10 marca 2015 r. członków „Porozumienia na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Powiecie Gostyńskim”.

Learn more...

 

Zajęcia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

Od 13 kwietnia br. w świetlicach wiejskich w sołectwach Chwałkowo, Gogolewo, Kuczyna, Niepart, Potarzyca, Przyborowo, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice oraz Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi odbywać się będą zajęcia czasu wolnego dla dzieci.